Wednesday, June 07, 2023
1 21

1

21

Образцы всех документов

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

1. Особливості встановлення фактів, що мають юридичне значення,в судовому порядку

2. Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами

3. Зразок заяви про встановлення факту перебування на утриманні

4. Зразок заяви про встановлення факту реєстрації народження

5. Зразок заяви про встановлення факту смерті особи

6. Зразок заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю

7. Зразок заяви про встановлення факту належності правовстанов-лювальних документів особі, час народження якої, що зазначений у документі, не збігається з часом народження цієї особи, зазначениму свідоцтві про народження або в паспорті

8. Зразок заяви про встановлення факту реєстрації шлюбу

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

1. Особливості здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків через представника

2. Зразок довіреності (генеральної) на право управління і розпорядження особистим майном

3. Зразок довіреності (генеральної) на право представляти інтереси підприємства .

4. Зразок довіреності (спеціальної) на управління житловим будинком

5. Зразок довіреності (спеціальної) на користування автомобілем

6. Зразок генеральної довіреності на право користування та розпорядження автомобілем

7. Зразок довіреності (спеціальної) на ведення справи в суді

8. Зразок довіреності (спеціальної) на дарування частини житлового будинку

9. Зразок довіреності (разової) на одержання грошей

10. Зразок довіреності, посвідченої організацією, на одержання заробітної плати

11. Зразок разової довіреності на одержання працівником матеріальних цінностей

ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. Фізична особа як суб'єкт цивільно-правових відносин

2. Фізична особа як суб'єкт цивільного процесу

3. Зразок заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

4. Зразок позовної заяви про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім без згоди батьків

5. Зразок заяви про визнання громадянина обмеженим у дієздатності

6. Зразок заяви про скасування обмеження дієздатності громадянина

7. Зразок заяви про визнання громадянина недієздатним

8. Зразок заяви про поновлення громадянина у дієздатності

9. Зразок заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім

10. Зразок заяви про скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

11. Зразок заяви про оголошення громадянина померлим

12. Зразок заяви про скасування рішення суду про оголошення фізичної особи померлою

13. Зразок заяви про встановлення неправильності запису у книзі

актів цивільного стану

14. Зразок заяви про реєстрацію зміни прізвища (імені, по батькові)

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Зразок договору позики

2. Зразок розписки про отримання грошей за договором позики, укладеного в письмовій формі

3. Зразок розписки про отримання грошей за договором позики, укладеного в усній формі

4. Зразок заміни боргу за договором позики (новація боргу)

5. Зразок позовної заяви про стягнення боргу за договором позики

6. Зразок позовної заяви про стягнення боргу за договором позики,коли позичальник заперечує отримання грошей

7. Зразок договору довічного утримання

8. Зразок позовної заяви про розірвання договору довічного утримання (догляду) на вимогу відчужувача

9. Зразок позовної заяви про розірвання договору довічного утримання (догляду) на вимогу набувача

10. Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості

11. Зразок договору про поставку товарів народного споживання

12. Зразок договору купівлі-продажу майна з участю громадян

13. Зразок позовної заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу, який вчинено під впливом тяжкої обставини

14. Зразок позовної заяви про визнання договору дарування недійсним

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Поняття і форми права власності. Підстави виникнення права приватної власності. Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу (Коментар)

1. Зразок позовної заяви про припинення права на частку у спіль¬ному майні та визнання права власності

2. Зразок позовної заяви про витребування майна власником від добросовісного набувача

3. Зразок позовної заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу й переведення прав та обов'язків покупця

4. Зразок позовної заяви про витребування майна із чужого незаконного володіння

СПАДКОВЕ ПРАВО

1. Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

2. Зразок заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину

3. Зразок заповіту

4. Зразок заповіту із заповідальним відказом

5.Зразок позовної заяви про примусове виконання спадкоємцем

заповідального відказу

6. Зразок заповіту, яким скасовується попередній заповіт

7. Зразок заяви до нотаріальної контори про скасування заповіту

8. Зразок заяви до нотаріальної контори про зміну заповіту

9. Зразок по зовної заяви про визнання заповіту недійсним

ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди від злочину

2. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої вна¬слідок дорожньо-транспортної пригоди

3. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного затримання, притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного проведення обшуків

4. Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

5. Зразок позовної заяви про стягнення матеріальної та моральної шкоди

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

1. Зразок позовної заяви про визнання авторства

2. Зразок позовної заяви про визнання співавторства та стягнення авторського гонорару

3. Зразок позовної заяви про стягнення авторської винагороди

4. Зразок позовної заяви про стягнення з автора виплачених йому сум

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТА¬ЦІЇ ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. Зразок позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації юридичної особи

2. Зразок позовної заяви про призупинення діяльності газети

3. Зразок позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ

1. Зразок заяви про реєстрацію шлюбу

2. Зразок заяви до суду про надання права на шлюб

3. Зразок заяви до суду про надання права на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною

4. Зразок шлюбного договору

5. Зразок заяви про розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

6. Зразок заяви про розірвання шлюбу судом за заявою будь-кого з подружжя, один із яких засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі

7. Зразок заяви про розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, один із якого визнаний недієздатним

8. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу

9. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою

10. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою

11. Зразок заяви про розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

12. Зразок договору при розірванні шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

13. Зразок заяви про встановлення режиму окремого проживання подружжя

14. Зразок заяви про поновлення шлюбу у разі появи особи, яка була визнана безвісно відсутньою

15. Зразок заяви до органу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб

16. Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка

17. Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним у разі його фіктивності

18. Зразок позовної заяви, коли за рішенням суду шлюб може бути визнано недійсним з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків

19. Зразок договору про спільне проживання

20. Зразок заяви про призначення опікуном над дитиною і розірвання договору про патронат

21. Зразок заяви про звільнення від обов'язків опікуна

22. Зразок позовної заяви про позбавлення батьківських прав

23. Зразок позовної заяви про встановлення батьківства

24. Зразок заяви про невизнання походження дитини від батька, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини

25. Зразок позовної заяви матері дитини про виключення з актового запису про народження дитини даних чоловіка, з яким перебуває у шлюбі, як про батька дитини

26. Зразок заяви про запис даних про батька дитини за заявою матері дитини відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України

27. Зразок Спільної заяви попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства

28. Зразок заяви про визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

29. Зразок позовної заяви про визнання батьківства чоловіка, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, за рішенням суду

30. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

31. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів та оголошення розшуку відповідача

32. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

33. Зразок позовної заяви про покладення додаткових витрат на батька неповнолітнього у зв'язку з винятковими обставинами

34. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітнього сина (дочку)

35. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на батьків у твердій грошовій сумі

36. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на батьків у частці від заробітку (доходу)

37. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на утримання діда (бабусі)

38. Зразок заяви про звернення до органів міліції про притягнення до кримінальної відповідальності батька (матері), які злісно ухиляються від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей

39. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на утримання матері дитини до досягнення дитиною трьох років

40. Зразок позовної заяви про поділ спільного майна подружжя

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИТЛОВИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ФОНДУ

1. Зразок ордера на житлове приміщення

2. Зразок заяви про порядок передачі громадянами житла, що перебуває в їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов

3. Зразок позовної заяви про визнання права користування житловим приміщенням, видачу ордера на житлове приміщення та укладення договору найму житлового приміщення

4. Зразок позовної заяви про вселення в житлове приміщення

5. Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням внаслідок того, що тривалий час була відсутньою

6. Зразок позовної заяви про виселення

7. Зразок позовної заяви про повернення права на користування житловим приміщенням громадянинові, який втратив це право внаслідок незаконного засудження

8. Зразок позовної заяви про визнання ордера на житлове приміщення недійсним, виселення громадян та надання житлового приміщення, що звільнилося у квартирі

9. Зразок позовної заяви про зміну договору найму житлового приміщення

10. Зразок позовної заяви про примусовий обмін житлового приміщення в разі відмови у згоді на обмін членів сім'ї

11. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

1. Зразок заяви на приватизацію жилого приміщення

2. Зразок свідоцтва про право власності на житло

3. Зразок договору купівлі-продажу житла

4. Зразок договору міни житла

5. Зразок договору дарування квартири

6. Зразок реєстраційного посвідчення на право власності на квартиру в будинку житлового будівельного кооперативу

7. Зразок довідки житлово-будівельного кооперативу про право власності на квартиру 

8. Зразок свідоцтва про придбання будинку з прилюдних торгів

9. Зразок свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя

10. Зразок реєстраційного штампу бюро технічної інвентаризації

11. Зразок реєстраційного посвідчення на право приватної власності житлового приміщення

12. Зразок розписки працівника агентства нерухомості про прийняття документів від клієнта

13. Зразок довідки-характеристики, виданої БТІ, для відчуження нерухомого майна

14. Зразок довідки державної нотаріальної контори про відсутність заборони на відчужування квартири

15. Зразок договору оренди житлового приміщення

16. Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ТРУДО¬ВИХ ВІДНОСИН

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

1. Зразок письмової форми трудового договору

2. Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

3. Типова форма контракту з працівником

4. Зразок трудового договору між працівником і роботодавцем фізичною особою

5. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею

6. Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці

7. Зразок договору про повну матеріальну відповідальність

8. Зразок договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

9. Зразок договору (цивільно-правового характеру) про надання послуг

10. Зразок договору підряду з фізичною особою

11. Зразок наказу про прийняття на роботу

12. Зразок наказу про внесення змін до штатного розкладу та скорочення чисельності працівників на підприємстві

13. Зразок акта про відмову працівника від переведення на іншу роботу, у зв'язку зі скороченням займаної посади

14. Зразок подання до профспілкового комітету підприємства про дачу згоди на звільнення працівника за ініціативою роботодавця

15. Зразок наказу про звільнення працівника у зв'язку зі скороченням штату або чисельності працівників

ТРУДОВІ СПОРИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

1. Зразок заяви до комісії з трудових спорів про скасування наказу про притягнення до матеріальної відповідальності

2. Зразок позовної заяви про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди

3. Зразок позовної заяви про скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення

4. Зразок позовної заяви про поновлення на попередній роботі при звільненні працівника у випадку скорочення чисельності чи штату працівників підприємств, установ, організацій

5. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня)

6. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника у випадку невідпові¬дності його виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я

7. Зразок позовної заяви про поновлення на попередній роботі і оплату вимушеного прогулу в разі переведення працівника без його згоди на іншу роботу

8. Зразок позовної заяви про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків

9. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу)

10. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров'я при виконанні трудових обов'язків

11. Зразок позовної заяви про встановлення факту трудового каліцтва на підприємстві

12. Зразок позовної заязи про стягнення заробітної плати при звільненні працівника

13. Зразок позовної заяви про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку

14. Зразок позовної заяви про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі

15. Зразок позовної заяви про зміну дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

16. Зразок позовної заяви з приводу відмови у прийнятті на роботу

17. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі працівникау зв'язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності

18. Зразок позовної заяви про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

19. Зразок позовної заяви про надання довідки про роботу і заробітну плату

20. Зразок позовної заяви про надання щорічної відпустки

21. Зразок позовної заяви про відшкодування працівникові моральної шкоди роботодавцем

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

1. Зразок державного акта на право власності на земельну ділянку

2. Зразок державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

3. Зразок договору про користування земельною ділянкою на умовах оренди

4. Типовий договір оренди земельної частки (паю)

5. Земельні спори та особливості їх вирішення

6. Зразок позовної заяви про відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства

7.Зразок позовної заяви громадянами, яким житловий будинок, господарські будівлі та споруди належать на праві спільної часткової власності

8. Зразок позовної заяви про виділ частки зі складу земельної ділянки

9. Зразок позовної заяви про визнання недійсним рішення сільської ради про вилучення земельної ділянки

10. Зразок позовної заяви про відновлення межі

11. Зразок позовної заяви про відшкодування витрат, понесених на ремонт межової споруди

12. Зразок позовної заяви про відшкодування збитків, заподіяних пошкодженням посівів

13. Зразок позовної заяви про встановлення земельного сервітуту

14. Зразок позовної заяви про зобов'язання здійснити приватизацію земельної ділянки

15. Зразок позовної заяви про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки

16. Зразок позовної заяви про поділ земельної ділянки

17. Зразок позовної заяви про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

18. Зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки

19. Зразок позовної заяви про визнання частково недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок

20.Зразок заперечення на позовну заяву про визнання частково недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок

ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ

1. Зразок претензії про сплату неустойки за недопоставку продукції

2. Зразок відповіді на претензію

3. Зразок повідомлення про розірвання договору поставки

4. Зразок позовної заяви про стягнення боргу

5. Зразок відзиву на позовну заяву

6. Зразок апеляційної скарги на рішення місцевого господарського суду

7. Зразок касаційної скарги до Вищого господарського суду України

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

1. Особливості адміністративного судочинства в Україні

2. Зразок адміністративної позовної заяви до суду з приводу рішення органу місцевого самоврядування

3. Зразок адміністративної позовної заяви до суду з приводу дії державної виконавчої служби

4. Зразок адміністративної позовної заяви до суду на дії органів (службових осіб) у зв'язку з накладенням адміністративного стягнення

5. Зразок адміністративної позовної заяви до суду на неправомірні дії службової особи, які ущемляють права громадян

6. Зразок адміністративної позовної заяви до суду на неправомірні

діїпосадовоїособи

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

1. Зразок заяви до суду про повернення судового збору

2. Зразок заяви до суду про звільнення від сплати судових втрат

3. Зразок заяви до суду про забезпечення доказів

4. Зразок заяви до суду про відвід

5. Зразок заяви до суду про затвердження мирової угоди

6. Зразок заяви до суду про відмову від позову та закриття провадження у справі

7. Зразок заяви до суду про відкладення розгляду справи

8. Зразок зауваження щодо неповноти запису відомостей у журналі судового засідання

9. Зразок заяви до суду про повернення документа, приєднаного до судової справи

10. Зразок заяви до суду про видачу справи для ознайомлення

11. Зразок заяви до суду про оголошення розшуку боржника

12. Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення боргу

(в порядку наказного провадження)

13. Зразок клопотання про поновлення строку на оскарження рішення суду

14. Зразок апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції

15. Зразок апеляційної скарги на рішення суду в цивільній справі

16. Зразок касаційної скарги на рішення суду першої інстанції та на ухвалу суду

О нас

Пофессиональная правовая помощь  (признание права собственности, хозяйственные споры, взыскание по договорам, снятие арестов, регистрация и ликвидация предприятий, расторжение брака, раздел имущества супругов, составление процессуальных документов: исков, жалоб,ходатайств и т.д.)

Контакты

Украина, г. Одесса, ул. Заболотного, 12

(063) 851-86-44

(098) 228-67-29

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.