Sunday, February 05, 2023
1 21

1

21

Позовна заява про усунення перешкод в користувані приміщенням

До Суворовського районного суду м. Одеси

65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 68

Позивач:

Особа 1

24.09._____ р.н.

65____, м. Одеса, вул. ______, ___, кім. ___

1-й Відповідач:

Особа 2

65____, м. Одеса, вул. ______, ___, кім. ___

2-й Відповідач:

Особа 3

65___, м. Одеса, вул. _____, ___, кім.___

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод у користуванні спільним допоміжнимприміщенням загального користування-кухнею

 

Я, Особа 1, є співвласницею комунальної квартири у гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. _________, ___.

Мені належить кімнати під номером ___, яка розташована на 8-му поверху вищезазначеної адреси, в якій ми проживаю разом з моїм чоловіком.

На 8 поверсі вказаного будинку також проживають Відповідачі по справі: Особа 2, який проживає у кімнаті № __ та Особа 2, яка проживає у кімнатах № ___.

Відповідно до Технічного паспорту на кімнати № ___ у загальному користуванні знаходиться приміщення під номером 12, яка є кухнею площею 11 кв.м.

Через сумісне проживання з вищезазначеними особами, між нами постійно виникають конфліктні ситуації з приводу користування кухнею.

Конфліктні ситуації призвели до того, що Відповідачі фактично перешкоджають мені та моїй сім*ї користуватися вищезазначеною кухнею.

В мене не має можливості на території зазначеної кухні приготувати їжу для себе та моєї сім*ї та розмістити кухонний інвентар, оскільки усі місця кухні зайняті інвентарем Відповідачів.

Про дані обставини свідчить акт огляду кухні представниками            КП  та свідками, що затверджений відповідними підписами та печаткою підприємства.

Таким чином, Відповідачі своїми протиправними діями порушують моє право на вільне користування місцем загального користування, яке знаходиться у спільній власності.

Відповідно до п.п. 6,7,16,22 Примірного положення про гуртожитки,затвердженого постановою Ради Міністрів УРСРвід 3 червня 1986 р. N 208 у гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, відпочинку.

Дотримання прав на користування загальними приміщеннями побутового приміщення в гуртожитку закладено і в Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку від 04.09.2008 року, згідно якого допоміжні приміщення-це приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового обслуговування і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його мешканців (кухні, санвузли, сходові клітки, вестибюлі, поза квартирні коридори, колясочні, горища, підвали та ін. технічні приміщення).

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку»  власники житлових приміщень у гуртожитку є співласниками допоміжних приміщень у гуртожитку.

Співвласники допоміжних приміщень у гуртожитку зобов'язані
не  перешкоджати  іншим  особам у правомірному користуванні такими
приміщеннями.

Інститут права власності в Україні регулюється приписами статті 41 Конституції України.

У відповідності до ч. 1 даної статті, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Частина 4 ст. 41 Конституції України встановлює принцип непорушності приватної власності.

Статтею 391 Цивільного кодексу України передбачено право власника (співвласника) майна при наявності дій осіб, спрямованих на перешкоджання вільного користування та розпорядження власником (співвласником) своїм майном, вимагати усунення таких перешкод.

У добровільному порядку Відповідачі це питання навіть не бажають розглядати.

Статтею 55 Конституції України встановлено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Дана норма права практично дублюється нормою ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України.

Таким чином, єдиною можливістю відновити моє порушене конституційне право на вільне користування своєю власністю                     (співвласністю) (ст. 41 Конституції України) є покладення на Відповідачів обов’язку усунути перешкоди в користуванні майном (кухнею) та  примушення їх забезпечити вільний доступ на кухню та виділення вільного місця для розміщення кухонного інвентаря.

На підставі вищевикладеного, у відповідності до Постанови Ради міністрів Української РСР від 03 червня 1986 р. № 208 «Про затвердження примірного Положення про гуртожитки», ЗУ «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку»,  ст. ст. 3, 8, 41, 55 Конституції України, ст. 391 Цивільного кодексу України, ст.ст. 118-120, 122, 216 Цивільного процесуального кодексу України, -

 
ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження по справі;

2. Зобов’язати Відповідачів усунути перешкоди та не чинити опір укористуванні спільним допоміжним приміщенням загального користування-кухнею, розташованою за адресою: м. Одеса, вул. ______, ___ на      8 поверсі під номером 12, загальною площею 11 кв.м. шляхом зобов’язання солідарно забезпечити вільний доступ Позивачки та членам її сім*ї  у дане приміщення та виділення вільного місця для розміщення кухонного інвентаря;

3. Судові витрати покласти на Відповідачів солідарно.

Додатки:

  1. Копія паспорту та ідентифікаційного коду Позивача;
  2. Копія технічного паспорту;
  3. Копія розпорядження органу приватизації;
  4. Копія Свідоцтва про право власності на житло;
  5. Акт від __11.2014р.
  6. Доказ про сплату судового збору;
  7. Копія позовної заяви у двох екземплярах.

___11.2014 р.                                                                       Особа 1

О нас

Пофессиональная правовая помощь  (признание права собственности, хозяйственные споры, взыскание по договорам, снятие арестов, регистрация и ликвидация предприятий, расторжение брака, раздел имущества супругов, составление процессуальных документов: исков, жалоб,ходатайств и т.д.)

Контакты

Украина, г. Одесса, ул. Заболотного, 12

(063) 851-86-44

(098) 228-67-29

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.